body{ text-shadow: 0px 0px 4px rgba(150, 150, 150, 1); }

8 Jun 2017

The Sounds “Ο Χοντρός / Παράξενο Ταξιδι” 1972 single 7" Greece Psych Rock
The Sounds “Ο Χοντρός / Παράξενο Ταξείδι” 1972 single 7" Greece Psych Rock
https://www.youtube.com/watch?v=Sn4_f7HEzms

Tracklist
A Ο Χοντρός
B Παράξενο Ταξείδι 

johnkatsmc5, welcome music..

volume

volume

Fuzz

Fuzz

Cassete Deck

Cassete Deck